Rua Yoshio Matsumura, 452 - Chácara Sto. Amaro
18 km do Autódromo de Interlagos

Pesqueiro Matsumura - Rua Yoshio Matsumura 452 - São Paulo - TEL ( 11 )  5974-2504 / 5974-2225